מעלה

תשמישי קדושה, מתנות, טליתות, תכשיטי קבלה, שופרות ועוד